Wednesday, October 15, 2008

Đồng Đế trong niềm nhớ .


Đồng Đế trong niềm nhớ .

Bọn mình đi công tác
Ngày mới gắn Anh pha
Tháp Chàm bóng ai qua
Về Phan Rang dấn bước

Xin giả từ Đồng Đế
Hòa bình đả về đây
Không ai chết phơi thây
Trên chiến hào lửa đạn

Bọn mình năm ,bảy đứa
Lạc loài chốn lạ xa
Nhớ hoài tiếng quân ca
Vủ Đình Trường lộng gió

Sớm mai qua thôn vắng
Thấy ai đứng bên thềm
Trong cơn mộng về đêm
Thấy em nằm xỏa tóc

Phan Rang ngày đi biển
Không thuyền ai ghé bờ
Chắc Hòn Chồng bơ vơ
Ngày Nha Trang biển lặng

Từng đêm về cô lẻ
Trời không bóng mây trôi
Thương những buổi lên đồi
Bải Tiên rền sóng vổ

Đồng Đế ơi nhớ lắm
Bao người chết sa trường
Bao người sống tha hương
Vẩn không nguôi niềm nhớ

SVSQ Lê Chiến khóa 8/72

BLACK SHIRTS and M151A1 - SUNSETBlack Polo Shirts

Blue Shirt

Liên Lạc