Wednesday, October 22, 2008

Dong De Insignia


1 comment:

tran said...

XIN HỎI TÔI THỤ HUẤN TẠI TTHL LAM SƠN KH3/73 HSQ ,VẬY TÔI CÓ THỂ GIA NHẠP ( HỘI AÍ HƯỮ QUÂN TRỪỜNG ĐỒNG ĐẾ ) ĐƯỢC KHÔNG ? ĐÁNG LẺ LÀ KHOÁ TÔI HỌC Ở ĐĐ NHƯNG VÌ LÚC ĐÓ QT DÀNH CHO SQTĐ CHO NÊN HSQ ĐƯA LEN HỌC Ỏ LAM SƠN DỤC MỸ.VÀ Ở ÚC CHÂU CÓ CHI NHÁNH HỘI AÍ HƯỮ ĐỒNG ĐẾ KHÔNG ?
CÁM ƠN CÁC ANH ..

ĐAY LÀ EMAIL CUẢ TÔI

samset2546@yahoo.com